Untitled Document
คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลายเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยม
 
 

ศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

"ศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย" แห่งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แบบประเมินผลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหมาะกับนักเรียนและคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยครูก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนของท่าน และสำหรับนักเรียนก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ใช้เป็นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชั่น หรือแม้กระทั่งการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน เราแบ่งบริการข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ศูนย์วัดความรู้ออนไลน์ และศูนย์วัดความรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งตัวข้อสอบจะเป็นชุดเดียวกันแต่ต่างกันที่วิธีการนำเสนอ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทางเรานำเสนอออกมาเป็นจุดเด่นโดยตลอดก็คือ แบบทดสอบทุกฉบับเป็นแบบทดสอบที่พวกเราได้คิดค้นขึ้นมาเองทั้งหมด โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างคณิตศาสตร์ในแต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง ซึ่งเราเชื่อว่าการเรียนคณิตศาสตร์จาก "รากฐาน" นั้นมีความยั่งยืนมากกว่าการท่องจำสูตรสำเร็จแล้วก็นำไปสอบ ซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เมื่อออกจากห้องสอบแล้วทุกอย่างที่เรียนมาก็ตกอยู่ในห้องสอบนั่นเอง โดยที่ผู้เรียนมิได้มีโอกาสนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในอนาคตแต่อย่างใด

อนึ่ง คณะผู้บริหารฯ ขอย้ำว่า เนื้อหาและแบบทดสอบทั้งหมดนี้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทางราชการ และหากว่าท่านซึ่งนำแบบทดสอบในศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ฯ แห่งนี้ไปเผยแพร่แล้วได้ค้นพบข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะด้วยการพิมพ์หรือว่าคำเฉลยที่ผิดพลาด ขอให้แจ้งมายังอีเมล์ admin@thai-mathpaper.net หลังจากที่เราได้รับข้อความจากท่านแล้ว จะรีบตรวจสอบและแก้ไขให้โดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
 

 

(ยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้)
แบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์

แบบทดสอบเรื่องอื่นๆ กำลังรอท่านอยู่ ขอเชิญกดไปที่ link ด้านล่างนี้

ศูนย์วัดความรู้ออนไลน์ศูนย์วัดความรู้ตามอัธยาศัย