คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ :: Admin's Talk

:: แก้ไขหนังสือเรียนออนไลน์ เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เสร็จเรียบร้อย ::
คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ขอแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านทราบว่า ในขณะนี้หนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เยี่ยมชมทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการศึกษาได้ และในส่วนของหนังสือเฉลยแบบฝึกหัด เล่มที่ 6 กำลังอยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนออนไลน์ โดยจะนำออกเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
วันที่ 7 ก.พ. 2554 เวลา 12:06 น.

 

:: สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2554 ::
ก่อนอื่นผมในนามของคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ขอกล่าว "สวัสดีปีใหม่" พ.ศ. 2554 มายังผู้เยี่ยมชม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ทุกท่านครับ หวังว่าในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาคงจะทำให้ทุกท่านมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อย ผมขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตในปีนี้และปีต่อๆ ไปอย่างมีสติ รู้จักและเข้าใจหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องความพอเพียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและประธานคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
วันที่ 3 ม.ค. 2554 เวลา 16:21 น.

 

:: สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2554 ::
เหลืออีกเพียงวันเดียวก็จะผ่านพ้นปีที่ยากลำบากสำหรับคนไทยไปอีกปีหนึ่งแล้วนะครับ จะว่าไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมาในบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ด้วยกัน ทั้งในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ผมก็ขอให้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยทุกคนในการรับมือและแก้ไขปัญหาในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ

สำหรับ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เอง ในรอบปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากนัก (ส่วนนี้ผมในนามของคณะผู้บริหารฯ ขอน้อมรับในความบกพร่องข้อนี้ไว้) แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของระบบเว็บบอร์ดที่ได้มีการติดตั้งระบบการค้นหากระทู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการค้นหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งอาจมีผู้ถามและได้รับคำตอบแล้ว หรืออาจยังไม่มีผู้ตอบเอาไว้และประสงค์จะตอบหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นอีกครั้งโดยเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน ได้มีจำนวน PageViews เฉลี่ย 4,000 หน้าต่อวัน เป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์เมื่อ พ.ศ.2544 โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 16 กันยายน มีจำนวน PageViews ทั้งสิ้น 4,849 หน้า ซึ่งนับว่าสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนดังกล่าวยังมีจำนวน PageViews รวมสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์ คือ 104,319 หน้า

ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผม และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติใหม่นี้ขึ้นด้วย

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ผมขอกล่าว "สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2554" มายังผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และมีความสำเร็จในการประกอบกิจการต่างๆ ในปีใหม่นี้ครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและประธานคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
วันที่ 30 ธ.ค. 2553 เวลา 01:46 น.

 

:: แก้ไขหนังสือเรียนออนไลน์ มุมความรู้ขั้นสูง เล่มที่ 6 เรียบร้อย ::
สวัสดีครับ ตามที่คณะผู้บริหารฯ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้แจ้งว่าจะทำการแก้ไขปรับปรุงหนังสือเรียนออนไลน์ มุมความรู้ขั้นสูง เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เนื่องจากพบข้อผิดพลาดบางประการนั้น คณะผู้บริหารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบัดนี้ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เยี่ยมชมทุกท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ link นี้ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น
วันที่ 18 ธ.ค. 2553 เวลา 23:33 น.

 

:: ขออภัยในความผิดพลาด ::
สืบเนื่องจากคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่งจากผู้เยี่ยมชม โดยมีใจความสำคัญคือ แจ้งความบกพร่องในแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อของบทที่ 3 ในหนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น โดยปรากฏว่ามีแต่หัวข้อแบบฝึกหัด แต่ไม่มีแบบฝึกหัดนั้น

คณะผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เป็นความจริง จึงของดให้บริการหนังสือเรียนออนไลน์ เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เป็นการชั่วคราวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อทำการปรับปรุงใหม่ ในระหว่างการงดให้บริการนี้ผู้เยี่ยมชมอาจพบข้อความ "Page Not Found" เมื่อเรียกดูหนังสือเรียนออนไลน์เล่มดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
วันที่ 10 ธ.ค. 2553 เวลา 01:03 น.

 

:: ขออภัยในความขัดข้องทางเทคนิคของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ::
ก่อนอื่นผมต้องขออภัยต่อผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตาม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในห้วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิคของระบบเครื่องให้บริการ (server) ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดใช้การไม่ได้ครับ

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ผมได้แก้ไขจนกระทั่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง แต่ทว่าหน้าเว็บบางหน้าอาจมีการแสดงข้อความผิดพลาดทางโปรแกรมขึ้นในบางเวลา ก็ตัองขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
วันที่ 9 พ.ย. 2553 เวลา 22:10 น.

 

:: วิกฤตการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ::
วิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอยู่ในขณะนี้นับว่าสร้างความสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จึงขอแสดงความเสียใจมายังผู้ประสบภัยพิบัติมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และหวังว่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะคลี่คลายลงในเร็ววัน

ในโอกาสนี้ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยได้จัดทำข้อความวิ่ง (marquee) ไว้ที่ส่วนหัวของโฮมเพ็จ ซึ่งทางคณะผู้บริหารฯ ได้รับความเอื้อเฟื้อข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiflood.com

** ขอขอบคุณภาพประกอบจาก นสพ.คมชัดลึก **
วันที่ 24 ต.ค. 2553 เวลา 15:57 น.

 

:: แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ::
สวัสดีครับ ผมขอแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้ทราบว่า ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ผมจะดำเนินการสำรองข้อมูลทั้งหมดของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ PDF และฐานข้อมูล SQL ที่ใช้ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ดังนั้น ในช่วงที่มีการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" แสดงข้อผิดพลาดขึ้นบ้าง ผมจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและประธานคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
วันที่ 14 ต.ค. 2553 เวลา 15:16 น.

 

:: "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ทำสถิติจำนวนหน้าที่มีการเยี่ยมชมสูงสุด ::
จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในช่วงที่ผ่านมาโดยใช้บริการของ Truehits ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ทางคณะผู้บริหารฯ มีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีจำนวนหน้าที่มีการเยี่ยมชมสูงสุดเกินกว่า 4,000 หน้า เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหารฯ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำต่างๆ ที่มีประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เกิดขึ้นในวาระที่ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จะมีอายุครบรอบ 9 ปีในช่วงปลายปีนี้ครับ
วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 16:55 น.

 

:: การปรับปรุงระบบเว็บบอร์ด ::
เนื่องจากมีคำแนะนำมาจากผู้ใช้งานระบบเว็บบอร์ดของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" บางส่วนว่า ควรมีการจัดทำระบบค้นหากระทู้ เนื่องจากมีกระทู้เป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ทางคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จึงได้จัดทำระบบค้นหากระทู้ โดยในระยะแรกจะให้ทดลองใช้ก่อนอย่างไม่กำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบเว็บบอร์ดสามารถให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบค้นหากระทู้นี้ได้โดยอิสระผ่านทางระบบเว็บบอร์ดในกระทู้ "แนะนำระบบการค้นหากระทู้"
วันที่ 28 พ.ค. 2553 เวลา 01:19 น.

 

[1]  2  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  

 


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved