คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ :: Admin's Talk

:: ขอต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ::
สวัสดีครับ ก่อนอื่นขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ด้วยนะครับ หวังว่าในช่วงประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนคงได้มีเวลาพักผ่อนรวมถึงเวลาในการทบทวนบทเรียนที่ผ่านไป และเวลาในการเตรียมตัวเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้กันพอสมควรแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยนะครับ

สำหรับ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในช่วงนี้กำลังปรับปรุงระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมอยู่ครับ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาอาจเกิดข้อขัดข้อง ไม่อาจแสดงหน้าเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมได้ตามปกติ ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
วันที่ 27 ต.ค. 2552 เวลา 23:47 น.

 

:: ขอต้อนรับสู่ช่วงปิดเทอมเล็ก ปีการศึกษา 2552 ::
ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่นักเรียนทั้งหลายคงมีความสุขกันพอสมควรนะครับ หลังจากที่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักเพื่ออนาคตของแต่ละคน ทางคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ก็ขอให้นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงเดือนตุลาคมนี้ให้มีคุณค่ามากที่สุด ที่สำคัญก็คือ การเตรียมตัวสำหรับการเล่าเรียนในภาคเรียนต่อไปครับ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารฯ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ Admin's Talk หายไป เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคครับ อย่างไรก็ตาม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ก็ยังคงมีการปรับปรุงใหม่ๆ โดยได้มีการปรับปรุงที่สำคัญๆ เช่น การปรับปรุงหนังสือเรียนออนไลน์ ในมุมความรู้ขั้นสูง เล่มที่ 11 แคลคูลัสเบื้องต้น รวมถึงมีการปรับปรุงระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมในส่วนของการเชื่อมโยง (link) ระหว่างหน้าต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
วันที่ 7 ต.ค. 2552 เวลา 00:33 น.

 

:: อัปโหลดหนังสือเฉลย e-book ในมุมความรู้ขั้นสูง ::
สวัสดีครับ การปรับปรุง "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในวันนี้เป็นของมุมความรู้ขั้นสูงในศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์นะครับ โดยได้อัปโหลดหนังสือเฉลย e-book เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น พร้อมกับปรับปรุง e-book เรื่องดังกล่าวด้วย หลังจากที่มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาครับ

ทางคณะผู้บริหารฯ ก็หวังว่าการปรับปรุงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้สนใจวิชาคณิตศาสตร์บ้างไม่มากก็น้อยครับ
วันที่ 6 ก.ย. 2552 เวลา 00:16 น.

 

:: ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 10 ลำดับและอนุกรม ::
การปรับปรุงสำหรับ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในวันนี้เป็นคิวของ e-book ที่นำเสนอในศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 10 ลำดับและอนุกรม โดยได้แนะนำเรื่องราวของลำดับโคชีเอาไว้ในแบบฝึกหัด 1.4 พร้อมกันนั้นก็ได้ปรับปรุงหนังสือเฉลยเพื่อรองรับการปรับปรุงดังกล่าว ก็ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านดาวน์โหลดได้ที่ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) หรือจะดาวน์โหลดได้โดยตรงที่ section "หนังสือเรียนออนไลน์ยอดนิยม" ในหน้า Home Page ครับ
วันที่ 16 ส.ค. 2552 เวลา 23:45 น.

 

:: เทคนิคการคิดเลขเร็ว ::
เมื่อเร็วๆ นี้ทาง "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้รับอีเมล์จากคุณอาหนึ่ง ชูไวย อีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงความประสงค์จะเผยแพร่ e-book เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว ซึ่งเป็น e-book ที่เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าเป็น e-book ที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความและหนังสือเรียนออนไลน์ทุกประการ โดยได้เริ่มเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ section "e-book แนะนำจากทางบ้าน"
วันที่ 9 ส.ค. 2552 เวลา 01:28 น.

 

:: "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เวอร์ชันที่ 3.1 ::
"คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่ 3.0 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา 1 ปี กับอีก 2 เดือนเศษๆ แล้วนะครับ มาถึงวันนี้ก็กำลังจะก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่ 3.1 โดยมีสิ่งที่เปลี่ยนไปหลายประการด้วยกัน ได้แก่

1. หน้า Home Page ได้ตัด section "บทความคณิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม" ออกไป เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้หน้า Home Page นี้ไม่สามารถโหลดได้หรือโหลดได้ช้ากว่าปกติ

2. ผลจากการตัด section "บทความคณิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม ออกไป" ผมจึงได้เพิ่ม section "หนังสือเรียนออนไลน์ยอดนิยม" และ section "แบบทดสอบออนไลน์ยอดนิยม" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเพื่อเป็นการจัดอันดับสิ่งดังกล่าวด้วย แต่ในส่วนนี้ยังคงมีปัญหาเล็กน้อย คือ ยังไม่สามารถทำ link ให้ได้ ผมจึงแก้ปัญหาโดยการทำ link ไปยังหน้าหลักของแต่ละ section แทน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

3. หน้า Home Page ได้ตัด section "เพื่อนบ้านของเรา" และ "พันธมิตรทางวิชาการ" ออก โดยนำไปจัดทำเป็นหน้าใหม่ในชื่อ "แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา" โดยผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้จาก section "เกี่ยวกับเรา" ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้า Home Page ครับ

4. มีการเพิ่ม section "เกี่ยวกับเรา" ซึ่งเป็น section ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ในเวอร์ชันที่ 3.1 นี้ โดยเป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้แก่
4.1) ประกาศสำคัญจาก "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในส่วนนี้จะใช้ออกประกาศที่เกี่ยวกับกิจการของเว็บไซต์ ตลอดจนสิ่งที่คณะผู้บริหารฯ ต้องการแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้รับทราบ โดยในขณะนี้ผมได้นำประกาศจำนวน 3 ฉบับที่เคยประกาศไว้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมามาเผยแพร่ไว้ครับ
4.2) แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา (ดูข้อ 3.)
4.3) ข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ในส่วนนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของผู้เยี่ยมชมทุกท่าน และเพื่อป้องปรามมิให้อาชญากรทางอินเทอร์เน็ตลักลอบใช้หรือดูดข้อมูลไปโดยผิดกฎหมายด้วยครับ

5. หน้า "ติดต่อเรา" มีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เข้าใจง่าย เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความสับสนของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดต่อบางส่วน จึงทำให้ได้รับข้อมูลผิดพลาดครับ

6. มีการออก "ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม" เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโลกไซเบอร์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการลงข้อความที่ไม่เหมาะสมหลายครั้ง เช่น การลงข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนนี้อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ลงข้อความบางท่านไม่ได้รับความสะดวก ผมจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับสุจริตชนส่วนใหญ่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ?

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและ CEO "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
วันที่ 5 ส.ค. 2552 เวลา 00:41 น.

 

:: ปรับปรุงหน้า Home Page ::
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการหลายท่านอาจพบปัญหาว่า หน้า Home Page ของเราโหลดได้ช้ามาก หรือในบางครั้งไม่อาจโหลดได้เลย ทางคณะผู้บริหารฯ ได้รับทราบถึงปัญหานี้และได้พยายามหาทางแก้ไข ซึ่งในที่สุดก็พบว่าเกิดจาก section "บทความคณิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม" ซึ่งเป็นปัญหาของทางวิชาการ.คอม เอง ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารฯ จึงตัดสินใจถอด section นี้ออกจากหน้า Home Page

นอกจากนี้ยังถือโอกาสปรับปรุง layout ใหม่ โดยนำ section เพื่อนบ้านของเราและพันธมิตรทางวิชาการไปเปิดเป็นหน้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับ section บทความคณิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม ดังกล่าว โดยมีการเพิ่มส่วน "หนังสือเรียนออนไลน์ยอดนิยม" และ "แบบทดสอบยอดนิยม" ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหาของเราทั้งสองส่วนได้ง่ายยิ่งขึ้น
วันที่ 31 ก.ค. 2552 เวลา 01:38 น.

 

:: ปรับปรุงคอลัมน์ e-book แนะนำจากทางบ้าน ::
คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้รับอีเมล์จากคุณอาหนึ่ง ชูไวย ซึ่งเคยส่ง e-book มาให้เราพิจารณาเผยแพร่ผ่านทางคอลัมน์ e-book แนะนำจากทางบ้านมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ว่าให้ช่วยพิจารณาเผยแพร่ e-book ชุดใหม่ลงในคอลัมน์นี้อีกครั้งหนึ่ง

โดยคณะผู้บริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เผยแพร่ e-book ชุดล่าสุดนี้จำนวน 2 เล่มด้วยกัน คือ เล่มแรก ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ซึ่งเป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเล่มที่ 2 เลขยกกำลัง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับ

ก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจดาวน์โหลดไปศึกษากันได้เลยนะครับ
วันที่ 2 ก.ค. 2552 เวลา 14:36 น.

 

:: ปรับปรุงหนังสือเรียนออนไลน์ มุมความรู้ขั้นสูง ::
การปรับปรุงของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในวันนี้เป็นคิวของศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ - มุมความรู้ขั้นสูง โดยได้ปรับปรุงหนังสือเรียนเล่มที่ 3 ระบบจำนวนจริง ในส่วนของบทที่ 1 บางส่วน พร้อมทั้งแก้ไขคำอธิบายของตัวอย่างประกอบในหัวข้อ 3.3 และ 3.4 และในบทที่ 4 ได้มีการแก้ไขหัวเรื่อง 4.1 พร้อมทั้งปรับปรุงคำอธิบายใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สมเหตุสมผลและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังได้ถือโอกาสปรับปรุงหนังสือเฉลยไปพร้อมๆ กันด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านดาวน์โหลดหนังสือเรียนออนไลน์เล่มนี้ไปอ่านกันได้เลยนะครับ
วันที่ 17 มิ.ย. 2552 เวลา 15:50 น.

 

:: โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ::
ในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกคงหนีไม่พ้น เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ใช่ไหมครับ สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกหวั่นวิตกกันก็คือ การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคนี้ โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ถึงกับประกาศให้โรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงระดับ 6 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 41 ปีเลยทีเดียว ความน่ากลัวของโรคนี้ถูกตอกย้ำทุกวันโดยสื่อสารมวลชนกระแสหลัก นั่นยิ่งทำให้ผู้คนวิตกกันมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเราทราบวิธีปฏิบัติตัวไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของเชื้อโรคนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคนี้ในที่สุดครับ

วิธีการปฏิบัติตัวที่ว่านี้สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เช่น รักษาความสะอาดของตัวเองอยู่เสมอ ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่สงสัยว่าตัวเองอาจตกเป็นเหยื่อของโรคนี้ (อันที่จริงแล้วไม่จำกัดเพียงโรคนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรณีไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วย) ก็ควรจะนอนพักผ่อนให้มากๆ พยายามดื่มน้ำ และประการสำคัญก็คือ หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นและลดโอกาสในการรับเชื้อเพิ่มเติม ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์ครับ
วันที่ 16 มิ.ย. 2552 เวลา 02:00 น.

 

[1]  [2]  [3]  4  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  

 


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved